Om

Trykkstandarder.no drives av Palografen. Palografen er en uavhengig konsulentorganisasjon som jobber for å gjøre den grafiske bransjen bedre egnet til å møte morgendagens utfordringer.

Tanken med trykkstandarder.no er å ha et nettsted for oppsamling av fagstoff innenfor faget trykk. Det finnes lite informasjon for trykkinteresserte på nettet, og i særdeleshet lite på norsk. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Bidragsyterne på dette nettstedet vil ofte være ansatt i Palografen, men vi vil svært gjerne ha artikler også fra andre. Ønsker du å bidra med noe, så gi oss et ord.

Alt innhold er publisert under Creative Commons by-nc-nd lisens. Du kan kopiere fra bloggen til ikke-kommersielle, ikke-derivative formål så lenge du oppgir opphav. Vil du gjøre noe utenfor dette så ta kontakt.

Leave a Reply

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA