Kundekommunikasjon

Mange trykkerier sliter med det innkommende materiellet. Reproen er ofte gjort i hytt og pine med forskjellige profiler og mildt sagt varierende bildekvalitet. Resultatet? Misfornøyde kunder.

På førtrykksavdelingen blir jeg ofte spurt om hvordan de kan sikre at reproen er gjort med riktig profil. Rett som det er får man avsmittingsproblemer eller uventet dårlig kvalitet på enkelte bilder.Løsningen er bedre kommunikasjon med kunden.
Et kjapt Google-søk viser at bare seks trykkerier anbefaler bruken av en ISO Coated v2-profil på sine websider. I tillegg kommer rotasjonstrykkeriene som har felles kommunikasjon om fargeinnstillinger og profiler. På vår liste over trykkerier som har gjennomført en standardiseringsprosess befinner det seg i skrivende stund 35 trykkerier. Det kan det sikkert finnes mange grunner til, men det er et faktum at trykkeriene på sine websider i for liten grad kommuniserer rette fargeinnstillinger og god praksis for å forutse fargene.
Vi kjenner til trykkerier som kompenserer dette med å lage og distribuere både trykksaker og CD-plater med innstillinger. Vi kjenner også til trykkerier som hjelper kundene med å sette opp arbeidsflyt riktig og dessuten hjelper kundene med å kalibrere både skjermer og skrivere.

Hvordan lykkes med fargekommunikasjon?

For å lykkes med å standardisere hvordan materiellet skal leveres, er det viktig å først ha en klar intern standard. Trykkeriet må altså finne ut hvilke profiler som skal brukes, hvordan de skal brukes, hvordan PDF-filer skal lages og en rekke andre ting. Trykkeriet må også være enige internt om dette. Når det er gjort, må alle ledd i trykkeriet skoleres i hva dette er og hvorfor det er viktig. Det gjelder alt fra trykkere til grafikere, kundekonsulenter og selgere. Vi tenker det er ekstra viktig at de som har den løpende kommunikasjonen med kunder vet om disse faktorene og hvilken betydning det har for sluttresultatet.

Dernest må profiler og innstillinger distribueres til kundene. Vi synes det er helt fint å lage trykksaker og CD-plater, men tenker at det også er viktig å ha tydelige instrukser på websidene. Våre to PSO-sertifiserte trykkerier, EKH og Merkur Trykk har begge løst dette på en utmerket måte. Det viktige er at det blir kommunisert tydelig hvilke ICC-profiler, fargeinnstillinger og PDF-innstillinger som skal brukes. Dessuten må kundene forklares hvordan disse skal legges inn. Det skader heller ikke å minne om betydningen av en kalibrert skjerm og at det kan være lurt med prøvetrykk hvis kvaliteten på bildene er viktig.

Leave a Reply

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA