Trykkinteresserte får nettbutikk

For første gang har vi etablert en nettbutikk for trykkrelaterte verktøy. Både programvare og maskinvare som egner seg for kvalitetsbevisste trykkerier er tilgjengelig i nettbutikken. Et naturlig område for oss har vært å satse spesielt på verktøy som kan brukes i forbindelse med ISO-standardisering av trykket og PSO-sertifisering. Alle verktøyene er utprøvd av oss, slik at det både er mulig å få lokal support og kunnskap om produktene før du kjøper.

Vi håper du vil sette pris på nettbutikken og bruke den hyppig.

lenke Les mer

Måling av toneverdiøkning

fargestyrings- og PDF-konferansen 2014 ble jeg spurt om målverdiene for toneverdiøkning. Spesielt fra avissiden har det vært mye skepsis til verdiene som oppgis der. (Som at 50%-punktet skal øke til 76%) De får rett og slett ikke de verdiene til å stemme med det de ser i lupen sin eller med ett CCDotMeter.

Årsaken til forvirringen er forskjellige måter å beregne toneverdiøkning (eller egentlig punktstigning) på. Spesielt i avis har det vært vanlig å  måle dette med et CCDotmeter. Disse instrumentene virker slik at det tas bilde av ett rasterfelt. Så regner programmet på hvor mye som er dekket. (mer…)

lenke Les mer

Fargestyring i en blandet arbeidsflyt

De siste årene har flere og flere gått over til å konvertere fra RGB til CMYK sent i prosessen – for eksempel ved eksport fra InDesign. Dette fungerer bra så lenge man holder tungen bent i munnen og bruker rett programvare. Mange har imidlertid opplevd forskjellige problemstillinger når man har forskjellig CMYK-innhold i tillegg til RGB-bilder. Det kan for eksempel dreie seg om bilder som er CMYK-et med en annen CMYK-profil. Vi skal her gå gjennom hvordan dette kan løses og noen av problemstillingene knyttet til dette. (mer…)

lenke Les mer

Overgangen til ISO Newspaper

Som vi har skrevet om tidligere, vil alle norske aviser fra nyttårsskiftet 2011/2012 bytte fra å trykke med den særnorske standarden NADA til å trykke etter den internasjonale standarden ISO 12647-3. For avisene og annonsørene betyr denne endringen at det må gjøres noen viktige forandringer i arbeidsflyten. (mer…)

lenke Les mer

Endelig er PSO-håndboken her

Sommeren 2011 startet Palografen ett ambisiøst prosjekt med støtte fra Grafisk Utdanningsfond. Målet var å skrive en mest mulig komplett lærebok i alt som berøres av Process Standard Offset (PSO). Nå er boken endelig tilgjengelig for kjøp. (mer…)

lenke Les mer

PSO-skolen starter opp

Den første helgen i oktober setter fire trykkerier seg på skolebenken for å lære mer om Process Standard Offset (PSO) og legge grunnalget for at de også kan bli PSO-sertifisert i løpet av det neste året.

(mer…)

lenke Les mer

Er det behov for Process Standard Digital?

PSD-rgb

FOGRA har nylig lansert nok en standard for den grafiske bransjen. Process Standard Digital (PSD) skal gjøre det samme for de digitale trykksakprodusentene som PSO har gjort for de analoge. Spørsmålet er hvorvidt det er nødvendig?

(mer…)

lenke Les mer

Trykkerkonferansen på Lillestrøm

overview_speedmaster_XL

Trykkerkonferansen på Lillestrøm i mai ble en suksess. Med over 40 deltakere og landets fremste fagkunnskap, ble trykkstandardisering satt ordentlig på agendaen hos trykkerne.

(mer…)

lenke Les mer

Nada går iso-veien

presssign-strip

Nada-profilen opphører å eksistere som en særnorsk standard for repro til avis fra og med 1. januar 2012.

(mer…)

lenke Les mer

Verktøy for PSO-sertifisering

report

Flere og flere trykkerier har standardisert trykkkvalitet etter ISO 12647-2 og mange ser på Process Standard Offset (PSO) som et naturlig sted videre. Vi har samlet sammen informasjon om gode verktøy som kan brukes til kvalitetskontroll i trykkeriet og sertifisering.

Vi har samlet verktøyene etter funksjonene som evalueres i PSO-normen.

(mer…)

lenke Les mer

i1Profiler er klar

XRites nye, etterlengtede programvare for profilgenerering, kvalitetskontroll og det-meste-når-det-gjelder-farger, i1 Profiler er nå klar for levering etter å ha vært rett rundt hjørnet ganske så lenge. I programmet ligger det en rekke nyttige videoer som forteller noe om hvordan programmet virker. Vi har lagt de klar for deg. Mer informasjon om programmet, priser og bestilling finner du i vår nettbutikk.
(mer…)

lenke Les mer

Punktstigning

En trykktest viser her en del avvik i punktstigning mellom ønsket kurve (heltrukket) og målt verdi (stiplet). Dette korrigeres vanligvis i kurver på RIP for å få korrekte punktstigningskurver.

En sentral faktor i diskusjoner om trykkvalitet er punktstigning, eller toneverdiøkning (TVI), som det gjerne kalles nå. Vi skal se litt på hvilke faktorer som påvirker denne, hvilke konsekvenser avvik får, og hva man kan gjøre for å holde toneverdiøkningen under kontroll.

(mer…)

lenke Les mer

Kundekommunikasjon

Mange trykkerier sliter med det innkommende materiellet. Reproen er ofte gjort i hytt og pine med forskjellige profiler og mildt sagt varierende bildekvalitet. Resultatet? Misfornøyde kunder.

(mer…)

lenke Les mer

Kontrollstripen i trykk

Kontrollstripen er trykkerens viktigste hjelpemiddel for å avdekke avviklingsfeil eller avvik i trykkprosessen. De aller fleste bruker bare en bitteliten del av informasjonen denne stripen kan gi. Vi skal derfor se litt nærmere på hva man typisk kan bruke en kontrollstripe til.

(mer…)

lenke Les mer

Hvorfor fargestyring?

- Hva er egentlig vitsen med fargestyring? Vi er veldig fornøyd med fargene på trykksakene våre. Vi møter dette spørsmålet rett som det er, og har en liten forklaring.

(mer…)

lenke Les mer

De fem vanligste årsakene til kvalitetsproblemer

Trykkeriene gjør veldig mye bra, men får ofte problemer med å finne ut hva som har skjedd når det kommer reklamasjoner. Her er de fem vanligste grunnene til at trykkerier får kvalitetsproblemer:

(mer…)

lenke Les mer

Møte om standardisering i mai

Trykkernes landssammenslutning har gjort et stort stykke arbeid med å sette opp et todagersmøte for trykkere på Lillestrøm 4. og 5. mai. Blant innlederne er Per Arne Flatberg fra Palografen, Peter Nussbaum fra Høyskolen i Gjøvik, Rolf Wesenberg fra Opplæringssenteret for Visuell kommunikasjon og Svein Erik Skarsbø. Alt ligger an til at det blir spennede og lærerike dager. Det er begrenset plass og absolutt siste frist for påmelding er 28. februar.

lenke Les mer